Principy sociálního podnikání GetBizDone

Společenský prospěch

Zaměstnáváme a sociálně začleňujeme osoby znevýhodněné na trhu práce.

Podporujeme neziskové organizace, které pomáhají zdravotně postiženým, znevýhodněným dětem, seniorům a rodičům s malými dětmi. Napomáháme profesionalizaci neziskového sektoru.

Tvoříme projekty, které napomáhají ochraně životního prostředí.

Podporujeme lokální udržitelná řešení a přispíváme k propojování lokální efektivní spolupráce.

Propojujeme školní zařízení a neziskové organizace do mezinárodních partnerství a sdílení zkušeností.

Podporujeme rozvoj vzdělávání v ČR a sdílení zkušeností rozvoje vzdělávání mezinárodně.

Provozujeme vzdělávání, které doplňuje formální vzdělávání ve školách v přímé spolupráci s nimi.

Ekonomický prospěch

Reinvestujeme více než 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku a do jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů.

Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli nebo vlastníkovi.

Tržby z vlastního prodeje výrobků, služeb a zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

Sociální prospěch

Podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří minimálně 30 % všech zaměstnanců sociálního podniku.

Poskytujeme integrační podporu, vzdělávání a rozvoj kvalifikace zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob (OZS).

Pravidelně a systematicky informujeme zaměstnance o chodu podniku, jeho ekonomické situaci, výsledku hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů.

Zaměstnanci podniku jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.

Environmentální prospěch

Máme formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňujeme v praxi.

Podílíme se na vzniku ekologických lokálních řešení ve spolupráci s městy, obcemi, firmami a neziskovými organizacemi.

Místní prospěch

Orientujeme se ve svém podnikání, provozu a další činnosti, na lokální potřeby.

Vždy přednostně využíváme místní zdroje:
a) zaměstnáváme místní obyvatele,
b) nakupujeme od místních dodavatelů.

Komunikujeme a spolupracujeme s místními aktéry lokálního trhu a veřejného života.